Národná sieť rozvoja vidieka SR

Pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 je Agentúra pre rozvoj vidieka definovaná ako hostiteľský orgán jednotky Národnej sieti rozvoja vidieka SR a jej aktivity nájdete na stránke www.nsrv.sk

Národná sieť rozvoja vidieka

 

Národná sieť rozvoja vidieka