Kontakty

Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra
Tel./fax: 037/ 733 64 02
E-mail: arvi@arvi.sk
www.arvi.sk

Riaditeľ, manažér Národnej siete rozvoja vidieka SR

Ing. Vladimír Vnuk
037 7336 402, 0915 700 908
email: vnuk@arvi.sk

Referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny pracovník, koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupca riaditeľa

Mgr. Vladimíra Gudábová
037 7336 402, 0915 701 076
email: arvi@arvi.sk

Ekonóm - účtovník

Ing. Mária Šeptáková
037 7336 402, 0905 409 782
email: septakova@arvi.sk

Referent pre lesníctvo, ekológiu a environment, manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR, registrácia projektov do NSRV SR

Ing. Ingrid Gogorová
037 7336 402, 0905 829 988
email: gogorova@arvi.sk

Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Ing. Anna Molnárová, PhD.
037 7336 402, 0905 409 783
email: molnarova@arvi.sk

Manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR

Ing. Karin Balážiová
037 7336 402, 0907 983 382
email: balaziova@arvi.sk

Manažér aktivít centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR

PaedDr. Katarína Skalická, PhD.
037 7336 402, 0917 855 092
email: skalicka@arvi.sk

Referent pre Program rozvoja vidieka SR

Ing. Peter Košťál, PhD.
037 7336 402, 0908 931 207
email: kostal@arvi.sk

Koordinátor pre Miestne akčné skupiny

Mgr. Lenka Lacinová
037 7336 402, 0908 290 667
email: lacinova@arvi.sk