Aktuality

14/07/15
Usmernenie PPA č. 2/2015 k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala USMERNENIE č. 2/2015 k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015.

« späť na novinky