Aktuality

10/07/15
USMERNENIE PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020Pôdohospodárska platobná agentúra vydala USMERNENIE č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020.

« späť na novinky