Aktuality

24/06/15
Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty zverejnila Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1. zo dňa 19. júna 2015, ktorý nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

« späť na novinky