Základné dokumenty

 • Štatút - Stiahnuť: PDF dokument
 • Zriaďovacia listina - Stiahnuť: PDF dokument

Kontrakty

 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2015 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2014 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2013 - Dodatok č. 2 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2013 - Dodatok č. 1 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2013 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2012 - Dodatok č. 1 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2012 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2011 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2010 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2009 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2008 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2007 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Kontrakt MP SR - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 2006 - Stiahnuť: PDF dokument

Výročné správy

 • Výročná správa o činnosti za rok 2014 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2013 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2012 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2011 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2010 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2009 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2008 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2007 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2006 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2005 - Stiahnuť: PDF dokument
 • Výročná správa o činnosti za rok 2004 - Stiahnuť: PDF dokument

Objednávky, faktúry