Aktuality

11/05/15
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v časti zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný ...
viac informácií »

07/05/15
Prezentácie z Konferencie „Leader a CLLD“ (7. máj 2015, Agroinštitút Nitra)
Prezentácie z konferencie Prezentácie z Konferencie „Leader a CLLD“ nájdete tu. ...
viac informácií »

06/05/15
Konferencia „Leader a CLLD“ (7. máj 2015, Agroinštitút Nitra)
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Konferenciu „Leader a CLLD“, ktorá sa uskutoční 7. mája 2015 na Agroinštitúte v Nitre. Konferencia bude zameraná na aktuálne informácie k PRV SR 2014 - 20...
viac informácií »

06/05/15
Pozvánka na verejný odpočet úloh ARVI
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2014, ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2015 o 10:00 hod. vo Veľkej zasadačke riaditeľa Agroinštitútu Nitra, š.p. ...
viac informácií »

04/05/15
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (verzia 01)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadia...
viac informácií »