Aktuality

29/05/15
Výzva č. 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výz...
viac informácií »

22/05/15
Výzva č. 3/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.4 - časť Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Vý...
viac informácií »

20/05/15
Výzva č. 2/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.3 - časť Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy V...
viac informácií »

20/05/15
Výzva č. 1/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.3 - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Vý...
viac informácií »

13/05/15
O titul Dedina roka 2015 zabojuje 22 obcí
Tlačová správa Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 8. ročníka s 22 obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji. Do súťaže sa prihlásili obce zo siedm...
viac informácií »