Aktuality

10/12/08
Výzva na výber regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR
Vážení záujemcovia, Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje Výzvu na výber regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR. ...
viac informácií »