Verejné obstarávanie a zmluvy

Zmluvy

Verejné obstarávanie

Zmluvy, ktorých platnosť skončila do 9. júla 2010

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
Por.č. Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 1S. Agroinštitút, štátny podnik Zmluva o dielo č. 65/2009 9 583,665 MPaRV SR 24.3.2009 24.5.2009
2 2S. Agroinštitút, štátny podnik Zmluva o poskytnutí služieb AI/1 639,9123681 MPaRV SR 7.5.2008 30.6.2010 Cena za jednotku
3 3S. Agroinštitút, štátny podnik Zmluva o poskytnutí služieb AI/2 639,9123681 MPaRV SR 7.5.2008 30.6.2010 Cena za jednotku
4 4S. Agroinštitút, štátny podnik Zmluva o poskytnutí služieb 339,7065658 MPaRV SR 7.5.2008 30.6.2010 Cena za jednotku
5 5S. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. Zmluva o dielo č. 4/2009 23 100 MPaRV SR ARVI 21.7.2009 31.8.2009
6 6S. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. Zmluva o spolupráci 0,00 MPaRV SR 18.3.2009 17.10.2008
7 7S. Hotel Brusno Zmluva o poskytnutí služieb 2 188,20952 MPaRV SR ARVI 7.5.2008 30.6.2010 cena za jednotky
8 8S. Hotel Mladosť Lipany Zmluva o poskytnutí služieb 1 59,38392087 MPaRV SR ARVI 14.5.2008 30.6.2010 Cena za jednotku
9 9S Ing. Barbora Gerhátová Zmluva o poskytnutí služieb 3 165,9695944 MPaRV SR ARVI 7.5.2008 30.6.2010
10 10S. Ing. Jaroslav Prídavok Kúpna zmluva 2/2009 880,94 MPaRV SR 28.5.2009 28.5.2009
11 11S. Ing. Juraj Šiška, Designservice - grafické a reklamné štúdio Zmluva o dielo č. 1 2 618 MPaRV SR ARVI 29.1.2009 13.2.2009
12 12S. Ing. Marián Zajac Kúpna zmluva 1/12/2007 1 161,787161 MPaRV SR 19.12.2007 19.12.2007
13 13S. JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Zmluva o dielo č. 2 427 MPaRV SR ARVI 15.1.2009 31.1.2009
14 14S. Korekta s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku kancelárskych potrieb 1/2004 MPaRV SR ARVI 2.7.2007 30.6.2008 predmetom je dodávka kanc. Potrieb na základe objednávky
15 15S. Mária Volešíniová Kúpna zmluva 1/2009 1795,09 MPaRV SR 22.1.2009 22.1.2009
16 16S. Mesto Myjava Zmluva o dielo č.3/2007 13 277,56755 Mesto Myjava 20.3.2007 20.1.2008
17 17S. Mgr. Carmen Kaľavská Kúpna zmluva 3/2010 858,74 MPaRV SR 18.6.2009 18.6.2009
18 18S. ARVI Zmluva o poskytnutí služby č. 30/2009/S/320 19 820 MPaRV SR MPaRV SR 2.11.2009 14.12.2009
19 19S. ARVI Zmluva o dielo č. 15/2009/S/320 36 000 MPaRV SR MPaRV SR 15.7.2009 31.12.2009
20 20S. ARVI Zmluva o poskytnutí služby č. 14/2009/S/320 4 100 MPaRV SR MPaRV SR 13.7.2009 1.10.2009
21 21S. ARVI Zmluva o dielo č. 13/2008/S/320 3 319,39 MPaRV SR MPaRV SR 1.10.2008 31.3.2009
22 22S. ARVI Zmluva o dielo č. 4193/2007-920 26 555,1351 MPaRV SR MPaRV SR 24.10.2007 18.3.2008
23 23S. ARVI Zmluva o dielo č. 2394/2007-910 15 280,09361 MPaRV SR MPaRV SR 28.5.2007 20.8.2007
24 24S. ARVI Zmluva o dielo č. 2348/2007-911 12 646,88309 MPaRV SR MPaRV SR 11.5.2007 24.5.2007
25 25S. ARVI Zmluva o vykonaní analýzy č. 2408/2006-610 3 201,785833 MPaRV SR MPaRV SR 6.2.2006 16.3.2006
26 26S. MVL Štefánek s.r.o Zmluva o dielo č. 5 6 638,783775 MPaRV SR ARVI 1.10.2007 29.10.2007
27 27S. Národné lesnícke centrum Zmluva o dielo č. 4 (782/NLC/2007) 6 638,783775 MPaRV SR ARVI 16.10.2007 29.10.2007
28 28S. ARVI pre Obec Horovce Zmluva o dielo č. 1/2007 1 161,787161 Obec Horovce 20.2.2007 30.6.2007
29 29S. ARVI pre Obec Košarisská Zmluva o dielo č. 8/2006 995,8175662 Obec Košarisská 30.8.2006 30.4.2007
30 30S. ARVI pre Obec Lednické Rovne Zmluva o dielo č. 9/2006 1 161,787161 Obec Lednické Rovne 30.8.2006 1.2.2007
31 31S. ARVI pre Obec Livina Zmluva o dielo č. 4/2006 497,9087831 Obec Livina 18.9.2006 30.11.2006
32 32S. ARVI pre Obec Mojmírovce Zmluva o dielo č. 7/2006 995,8175662 Obec Mojmírovce 30.8.2006 31.1.2007 Zatiaľ neudelený súhlas na zverejnenie zmluvy
33 33S. ARVI pre Obec Nadlice Zmluva o dielo č. 3/2006 995,8175662 Obec Nadlice 28.8.2006 30.11.2006
34 34S. ARVI pre Obec Polianka Zmluva o dielo č. 5/2006 995,8175662 Obec Polianka 30.8.2006 30.11.2006
35 35S. ARVI pre Obec Priepasné Zmluva o dielo č. 6/2006 995,8175662 Obec Priepasné 30.8.2006 30.11.2006 Zatiaľ neudelený súhlas so zverejnením zluvy
36 36S. ARVI pre Obec Stará Myjava Zmluva o dielo č. 1/2006 995,8175662 Obec Stará Myjava 27.11.2006 31.1.2007
37 37S. ARVI pre Obec Veľký Klíž Zmluva o dielo č. 2/2006 995,8175662 Obec Veľký Klíž 25.6.2006 30.11.2006
38 38S. ARVI pre Obec Zubák Zmluva o dielo č. 2/2007 1 161,787161 Obec Zubák 5.3.2007 15.7.2007
39 39S. PPA Zmluva o prevode majetku štátu 15/2006 0,00 MPaRV SR ARVI 28.7.2006 28.7.2006
40 40S. PPA a MPaRV SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00153 66 538,46 MPaRV SR ARVI 23.4.2009 Zrušená Neudelený súhlas so zverejnením zmluvy
41 41S. RRA BOROLO Zmluva o dielo č. 01/07/2009 29 300 MPaRV SR ARVI 8.7.2009 22.9.2009
42 42S. ŠEVT a.s. Zmluva o poskytnutí služieb, VZ č. 038/2008 MPaRV SR ARVI 7.5.2008 30.6.2010 Dodávka kancelárskych potrieb
43 43S. ÚVTIP Zmluva o poskytnutí služieb 302,0646618 MPaRV SR ARVI 1.9.2008 30.6.2010 ÚVTIP sa zlúčil s Agroinštitútom, š.p.
44 44S. ÚVTIP Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo z 17.9.1997 0,00 MPaRV SR ARVI 1.7.2008 20.4.2010 ÚVTIP sa zlúčil s Agroinštitútom, š.p.
45 45S. VÚEPP Zmluva o dielo č. 21/2007-VÚEPP 2 655,51351 MPaRV SR ARVI 30.5.2007 30.9.2007