Aktuality

13/08/15
Medzinárodná vedecká konferencia "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi"
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Vás pozýva na Medzinárodnú vedeckú konferenciu "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi", ktorá sa uskuto...
viac informácií »

28/07/15
Oznámenie PPA zo dňa 24. 07. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy k...
viac informácií »

21/07/15
Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy ...
viac informácií »

21/07/15
Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy ...
viac informácií »

21/07/15
Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy ...
viac informácií »